ժամանակակից աշխարհում, ուր հաւատը կանգնած է մեծ մարտահրաւէրների առջեւ, հայ հասարակութեան ուշադրութիւնը բեւեռել հաւատք-գործք փոխշաղկապուած հասկացութեան վրայ, շահագրգիռ՝ հաւատի կենսունակութիւնը շօշափելի դարձնելու, բարի գործերի ձեռնամուխ լինելով եւ միաժամանակ բարի գործերը հիմք դնելով հաւատքի ամրապնդման եւ զարգացման եւ այդ իմաստով ուղղորդուած գաղափարների մշակմանը եւ իրականացմանը։

Ներկայ աշխարհում, կամ մեր թուային ժամանակաշրջանում՝ հաւատն արտայայտելը եւ հաւատով կենցաղավարելը՝ անհնար մարտահրաւէր է թուում. ի տես, «Աստուածամօր տուն» հիմնադրամը՝ Մխիթարեան Միաբանութեան եւ Հայ Առաքելական Եկեղեցու Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակութեան հովանու ներքոյ, նախաձեռնել է ձեւաւորել գաղափարների մի խաչմերուկ, ուր համապարփակ քննարկումների միջոցով հասարակութեանը կը ներկայացնի հանապազօրեայ կեանքում՝ հաւատն ապրելու եւ ամրապնդելու իր տեսլականը։

Նախագիծը ստացել է «Հաւատք եւ Գործք» անուանումը, որովհետեւ հաւատը իւրաքանչիւր անհատի կեանքում զօրանում եւ սնւում է աղօթքով եւ շօշափելի դառնում գործի միջոցով։

Քննարկումների վայր է առաջարկուել Վենետիկի Մխիթարեան Միաբանութիւնը՝ նկատի ունենալով վերջինիս «հաւատք-գործք» հասկացութեան՝ հանրութեանը փոխանցած դարաւոր աւանդը եւ այսօր եւս այդ աւանդը շարունակելի եւ կիրառելի դարձնելու կարեւորութիւնը։

Հանդիպմանը կը մասնակցեն հոգեւոր, մտաւորական եւ գործարար, հասարակական եւ բարեգործական շրջանակների ներկայացուցիչներ։

Հոգեւորականներն ու մտաւորականները կ’ուղղորդեն մեզ առաւել հասկանալու թէ ինչպէս ժամանակակից աշխարհում ունենալ հաւատ, այդ հաւատն արտահայտող բարի գործեր կատարել եւ բարեգործութիւնների միջոցով նորովի ընկալել, աճեցնել, ամրացնել եւ զարգացնել մեր հաւատը։ Պատմական տարբեր դարաշրջաններից գործնական օրինակներ լուսաբանելու են այս տեսակէտը։ Մինչդեռ, գործարարները փաստացի վկայություններ կը տան այդ ուղղութեամբ, քաղելով սեփական կեանքի փորձից եւ ներկայ պատմական պահից։

Քննարկումները կուղեկցուեն թեմատիկ 4 նիստերով, որոնցից իւրաքանչիւրը կունենայ իր համակարգողը, ով համապատասխան թեման ներկայացնելիս ակտիւօրէն կը ներգրաւի հանդիպման այլ մասնակիցներին:

Ծրագիրը կրում է ամենամեայ բնոյթ։