Սեռ՝ արական | Ծննդեան ամսաթիւ՝ 28 Փետրուար, 1983 | Ազգութիւնը՝ հայ

 • 01/09/2008–այժմ Դոցենտ

Երեւանի Պետական Համալսարան

 • 01/11/2019–այժմ ԲՈՒՀ-երի ինստիտուցիոնալ հաւատարմագրման արտաքին փորձագէտ

Մասնագիտական կրթութեան որակի ապահովման ազգային կենտրոն, Երեւան (Հայաստան)

 • 01/02/2019–այժմ Դասախօսական կազմի զարգացման խորհրդատու

Երեւանի Պետական Համալսարանի Դասախօսական կազմի զարգացման կենտրոն, Երեւան

 • 01/04/2019–01/07/2019 Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան (Հայաստան)

 • 20/10/2011–01/04/2019 Գիտական քարտուղար

Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան (Հայաստան)

 • 01/09/2008–20/10/2011 Միջազգային Յարաբերութիւնների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան (Հայաստան)

 • 01/09/2007–30/06/2008 Հայոց պատմութեան դասախօս

Երեւանի Պետական Բժշկական Համալսարան

 

ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

 • 2004–2007 Ասպիրանտուրա ԵՈՇ մակարդակ 8

Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան (Հայաստան)

Միջազգային Յարաբերություններ

 • 2002–2004 Միջազգային Յարաբերություններ, մագիստրատուրա ԵՈՇ մակարդակ 7

Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան (Հայաստան)

Միջազգային Յարաբերություններ

 • 1998–2002 Միջազգային Յարաբերություններ, բակալաւրիատ ԵՈՇ մակարդակ 6

Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան (Հայաստան)

Միջազգային Յարաբերություններ

 • 03/12/2018–07/12/2018 «Ակտիւ ուսուցում «Շրջուած լսարանում»» թեմայով վերապատրաստման դասընթացին մասնակցութեան վկայական
 • 19/06/2017–23/06/2017 ERASMUS+ UMinho միջազգային շաբաթին մասնակցութեան վկայական
 • 18/02/2016–19/02/2016 «Ուսումնառութեան նպատակադրուած արդիւնքները դասաւանդման/ ուսումնառութեան գործունէութեան եւ գնահատման ձեւերի հետ կապակցելը» թեմայով վերապատրաստման սեմինարին մասնակցութեան վկայական
 • 02/05/2011–06/05/2011 Ուսումնական ռեսուրսների կենտրոնի՝ Քաղաքագիտութեան վերաբերեալ ֆակուլտետային ուսումնական ծրագրերի մշակման նիստին մասնակցութեան վկայական