Զաւէն Խանճեան ծնած է սփիւռքահայութեան քաղաքամայր «Երազային» Հալէպի մէջ, ուր հօրենական ջերմ յարկին զուգահեռ՝ Մատթէոս Տէր Մատթէոսեանի, Հայկ Պարիկեանի եւ Երուանդ Քասունիի շունջով սնուցած է իր մարդասիրութեան, հայրենասիրութեան եւ գրականասիրութեան կեանքի ճանապարհը:

            Նախնական եւ երկրորդական ուսումը ստանալէ ետք Հալէպի մէջ, 1967 ին կ՝աւարտէ Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանը ստանալով Պսակաւոր տիտղոսը Առեւտրական Վարչագիտութեան մէջ – Business Administration.

            Նոյն տարին Խանճեան կ’անցնի Արաբական Ծոցի երկիրները, ուր 13 տարիներու աշխատանքին զուգահեռ մտերիմներու հետ ամէնուրէք կը հիմնէ հայկական ովասիսներ:

            1979 ին ընտանեօք կը փոխադրուի Միացեալ Նահանգներու Գալիֆորնիայ նահանգը ուր յաջորդող 35 տարիներուն կը վարէ աշխոյժ, գործուն, եւ ծառայասէր կեանք մը գաղութիս կրթական, եկեղեցական, ազգային, ընկերային եւ հասարակական կեանքին մէջ, վարելով ղեկավար դերեր Մերտինեան Հայ Աւետարանական Վարժարանի, Միացեալ Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ, Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան, Սուրիահայութեան Զօրակցութեան Հիմնադրամի – SARF, Glendale Family YMCA ի, The Salvation Army Glendale Corp ի, Americans For Artsakh ի եւ Armenia American Real Estate Association ի մէջ:

            Աշխատակցած է երկլեզու հայ մամուլին: Խմբագրութեան ուղղուած իր նամակները լոյս տեսած են արաբական, ամերիկեան եւ հայկական մամուլին մէջ:

            1987 – 2014 կը վարէ սեփական անշարժ կալուածի ընկերութիւնը:

2014 ի Յուլիսին կը հրաւիրուի վարելու Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Վարիչ Տնօրէնի պաշտօնը, Paramus, Նիւ Ճըրզիի մէջ ուր կը գործէ մինչեւ այսօր:

            1970 ին կ’ամուսնանայ հալէպահայ կրթական, հոգեւոր եւ հասարակական հանրածանօթ գործիչ՝ Պետրոս Քելլիկեանի դստեր Սոնայի հետ: Ունին երեք զաւակներ, Վազգէն, Հրակ եւ Վանա եւ վեց թոռներ, Սեւակ, Զաւէն, Վան, Սարօ եւ Առէն եւ նորածին Լոռի-Սոնա:

Յեղինակ է երեք հատորներու

            «Այս Տունը Քուկ՞դ է Թէ Իմս»  2007

            «Սրտի եւ Մտքի Ցոլքեր»  2011

            «ՀԱԼԷՊ – Առաջին Կայարան»  2013

            Սեպտեմբեր 2019ին Զաւէն Խանճեան կ’արժանանայ Հայաստանի Գրողներու Միութեան Պատուոյ Անդամի կոչումին: